A Projekt

Tökéletes párosítás

 

Tökéletes párosításnak tűnik: hozzuk össze a folyamatosan kreatív ötleteket és megoldásokat kereső vállalatokat és vállalkozásokat olyan elkötelezett művészekkel, akik mélységeiben ismerik a kreativitást és azt is tudják, hogyan lehet azt konkrét eredményekké, termékekké (festmények, könyvek, színdarabok stb.) alakítani!

Az ilyen partnerséghez vezető út azonban nem is olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk. Első lépésként a vállalatvezetésnek és az ott dolgozóknak is nyitottnak kell lenniük a művész által hozott kreatív módszerek és ismeretek befogadására. Képesnek kell lenniük arra, hogy az így megismert kreativitást a vállalaton belül kézzel fogható tervekké, intézkedésekké formálják.

Ugyanakkor olyan művészekre is szükség van, akik tisztában vannak a vállalati környezet és kultúra jellemzőivel, valamint azzal, hogy mire van szükség a kreativitás-központú módszerek bevezetéséhez. Olyan módszerekhez, melyek iránymutatást adnak a vállalatnak és az ott dolgozóknak a megszokottól eltérő megoldási módok és ötletek felszínre hozatalára a közös munka sikerességének előmozdítása érdekében.

A kreativitáshoz vezető út

„Értékes kreativitás” pályázatunkat 2021-ben fogadta be az Erasmus+ Program. Három partner vesz részt a megvalósításban: SIEA Innovation (Szlovákia), Progress Consult (Magyarország) és Prios Kompetanse (Norvégia). Projektünkben vállaltuk azt a kihívást, hogy bemutassuk, művészek és felnőttképzők hogyan vezethetnek be kreatív módszereket és folyamatokat vállalati környezetben. Vállalt célkitűzésünk a vállalati kreativitást ösztönző és fejlesztő módszerek és megoldások bemutatása.

A projektben egy OER (nyílt oktatási erőforrás) és két kapcsolódó MOOC (nyílt online oktatási kurzus) készül. Ezek a kreativitás természetének bemutatásán túl azzal foglalkoznak, hogy hogyan válhat a kreativitás a mindennapi vállalati fejlődésen belül a munkavégzés és a tanulás szisztematikus módszerévé. A legtöbb vállalat gyakran csak a vezetői és munkavállalói találkozókhoz kapcsolódóan, külön rendezvény és humánerőforrás-kezdeményezés keretében foglalkozik a kreativitással. A legtöbb esetben az ilyen rendezvény a vállalat épületén kívül zajlik és jellemzően nem kapcsolódik a szervezet aktuális és napi problémáihoz, kihívásaihoz. „Értékes kreativitás” projektünk ezzel szemben pont arra összpontosít, hogyan lehet a kreativitást a munkahelyi tanulási rendszer és a mindennapi munka szükségszerű elemeként értelmezni és a lehető legközelebb tartani a termelési, logisztikai és értékesítési folyamatokhoz.

A projekt keretében vállalatvezetőkkel és művészekkel készítünk interjúkat a kreativitással és a vállalati tanulási rendszer részeként alkalmazott kreatív módszerekkel kapcsolatos tapasztalataikról. A projekt eredményei a projekt célcsoportjai (cégvezetők, menedzserek, trénerek, felnőttoktatók és művészek) számára szervezett találkozók keretében kerülnek bemutatásra. A rendezvényen résztvevők megvitathatják, hogyan hasznosíthatják szervezetüknél a projekt eredménytermékeiben bemutatott fogásokat. A képzési anyagok elérhetőek lesznek az érdeklődők számára, mind angolul, mind a partnerségben részt vevő országok nyelvén, így magyarul, norvégul és szlovákul is.

A kreativitásról (OER mindenkinek)

Az OER egyfajta tudásbázis, összefoglalja a kreativitással és annak munkakörnyezetben történő fejlesztésével kapcsolatos általános információkat és legfontosabb ismereteket.

Bővebben

Kreativitás a munkában (MOOC trénereknek és művészeknek)

Bevezető kurzus arról, hogyan közelítsük meg a munkakörnyezeti kreativitást és hogyan találjuk meg a megfelelő módszertant a megszokásokat lebontó értékteremtő tanuláshoz. Fókuszban a trénerek kompetenciáinak fejlesztése, bővítése egy olyan eszközzel, amely lehetőséget biztosít számukra új, innovatív képzési programok kidolgozására.

Bővebben

Szervezeti kreativitás (MOOC cégvezetőknek és menedzsereknek)

Esettanulmányok, esetelemzések, ahol a vállalatok sikeresen alkalmaztak kreatív módszereket új termékmegoldások, új piacok és új munkaszervezési módok bevezetésére. Hogyan lehet a kreatív módszerek elfogadottságát növelni a vállalatoknál, illetve hogyan lehet fokozni a munkavállalók kreativitásnak fejlesztésén keresztül az elért eredményeket.

Bővebben

Multiplikációs események (nyílt rendezvények)

2022 tavaszán mindhárom résztvevő országban workshopokat szervezünk, ahol bemutatjuk a projekteredményeket és találkozunk a téma iránt érdeklődő trénerekkel, művészekkel és cégvezetőkkel.