Adatvédelem

Ez az adatvédelmi szabályzat a https://www.valuablecreativity.com/ weboldalon keresztül gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozik.

Az adatkezelő szervezet a Megállapodás szerinti személyes adatokat az alkalmazandó uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Csak azokat az adatokat gyűjti és kezeli, amelyek a Megállapodás végrehajtásához, kezeléséhez és nyomon követéséhez feltétlenül szükségesek.

Adatkezelő

Szervezet neve: Progress Consult Kft.

Székhely: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 21.

e-mail: progress@progress.hu

Felelős személy: Vincze Zsolt

Az adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyzet titoktartási kötelezettséget vállal.

Az Ön személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet (GDPR))

és az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok betartásával történik.

Amennyiben a ValuableCreativity Program által nyújtott szolgáltatások igénybevétele vagy a weboldal használata során olyan adatok megadására kérjük Önt, amelyek alapján azonosítható, biztos lehet benne, hogy azokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően használjuk fel.

Ha adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen aggály merül fel Önben, kérjük írjon nekünk a progress@progress.hu e-mail címre.

 

Mikor gyűjtünk Önről adatokat?

Általában az esetekben gyűjtjük az Ön adatait:

 • amikor Ön közvetlenül megadja nekünk: e-mailt ír a progress@progress.hu címre.
 • amikor részt vesz rendezvényeinken: webinárium, workshop, szeminárium, konferencia (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, szervezet, munkakör, osztály)
 • amikor meglátogatja weboldalunkat – engedélyezett sütik: (IP-cím, sütikre vonatkozó információk)

 

Sütik használata

A süti egy kis fájl, amely engedélyt kér arra, hogy a számítógép merevlemezére kerülhessen. Ha engedélyezi, a fájl hozzáadásra kerül. Segíti a webes forgalom elemzését, vagy tudatja Önnel mikor látogat meg egy adott webhelyet. A sütik lehetővé teszik, hogy a webes alkalmazások egyénileg reagáljanak Önre. A webes alkalmazás az információk gyűjtésével (pl.: kedvelések, elutasítások) és megjegyzésével az Ön szokásaihoz és igényeihez igazítja működését.

A „forgalmi napló süti adatokat” használjuk annak azonosítására, hogy mely oldalakat használják látogatóink. Ez segíti a weboldal látogatottságára vonatkozó adatok elemzését, és a weboldal javítását, hogy azt látogatóink igényeihez igazíthassuk. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai elemzési célokra használjuk fel, és az adatokat ezt követően eltávolítjuk a rendszerből.

Összességében a sütik segítik, a weboldalon nyújtott szolgáltatások javítását, mivel lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük, mely oldalakat találja hasznosnak, és melyeket nem a látogatóink. A sütik semmilyen módon nem adnak hozzáférést az Ön számítógépéhez vagy bármilyen más információhoz Önről, kivéve azokat az adatokat, amelyeket Ön úgy döntött, hogy megoszt velünk.

Különböző funkciói vannak a sütiknek. Vagy szükségesek a weboldal szolgáltatások működéséhez, vagy segítik a teljesítmény javítását, vagy extra funkciókat biztosítanak Önnek.

Weboldalunkon két típusú sütit használunk:

 • Alapvető – olyan sütik, amelyek elengedhetetlenek az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához. Ide tartoznak például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal különböző funkcióinak használatát és a sütikkel kapcsolatos preferenciáinak elmentését.
 • Teljesítmény – olyan sütik, amelyek mérik, hogy Ön milyen gyakran látogatja a weboldalunkat, és hogyan használja azt. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy jobban megértsük, hogyan használják a felhasználóink a tartalmainkat. Például információt gyűjtünk arról, hogy mely oldalainkat látogatják a leggyakrabban, és milyen típusú felhasználók (a Google Analytics segítségével elemezzük weboldalunk forgalmát).

Ön szabadon választhat, hogy elfogadja vagy elutasítja-e a sütiket. A legtöbb webböngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de bármikor módosíthatja böngészője beállításait, hogy elutasítsa a sütiket, ha szeretné. Ez ugyanakkor megakadályozhatja, hogy teljes mértékben kihasználja a weboldal előnyeit. Amennyiben mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a sütiket a weboldalunkról, ezt a böngészője beállításainak segítségével megteheti.

Harmadik fél sütijei

Egyes oldalaink külső szolgáltatóktól származó tartalmat jelenítenek meg, külső webhelyekre vagy LMS-platformokra hivatkoznak. Az ilyen, harmadik féltől származó tartalmak megtekintéséhez előbb el kell fogadnia az adott szolgáltató egyedi feltételeit. Ez magában foglalja a süti-irányelveiket is, amelyekre nincs ráhatásunk. Ezeket a harmadik fél által alkalmazott szolgáltatások önállóan módosíthatják. Ha azonban nem nézi meg ezt a tartalmat, akkor az Ön eszközére nem települnek harmadik féltől származó sütik.

Nem tudunk felelősséget vállalni az ilyen oldalak látogatása során megadott információk védelméért és biztonságáért. Ezekre az oldalakra nem vonatkozik a jelen adatvédelmi nyilatkozat. Legyen óvatos, és olvassa el az adott weboldalra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot.

 

Harmadik fél gyakran használt szolgáltatásai

 • Google Form az OER-ek és MOOC-ok kérdőívei esetében
 • Google Analytics a webhelyforgalom figyelésére

Hogyan használjuk az Ön adatait?

Általános szabályként az Ön személyes adatait semmilyen más célra nem használjuk fel, mint amire Ön engedélyt adott. Az adatok feldolgozásának fő célja a Megállapodásban rögzítettek teljesíthetősége.

Az Ön személyes adatait nem adjuk el, nem adjuk bérbe, nem osztjuk meg és nem tesszük azokat kereskedelmi céllal harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Az Ön személyes adatait csak akkor osztjuk meg vagy továbbítjuk harmadik félnek, ha Ön engedélyezte az ilyen megosztást vagy továbbítást, vagy ha az szükséges azon célok eléréséhez, amelyekhez Ön az adatokat rendelkezésünkre bocsátotta.

Ön nem köteles megadni személyes adatait, de tudomásul veszi, hogy bizonyos szolgáltatások nyújtása lehetetlenné válik, ha megtagadja az adatok gyűjtését és feldolgozást.

 

Meddig használjuk az Ön adatait?

Általános szabályként az összegyűjtött adatokat a feldolgozás céljainak függvényében szükséges ideig tároljuk és dolgozzuk fel. Legkésőbb a projekt végéig, illetve a projekt weboldal kötelező fenntartási időszak végéig.

Biztonság és védelem

Elkötelezettek vagyunk az Ön adatainak védelme érdekében. A jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében minden tőlünk telhető megteszünk.  Elektronikus védelmi és adatkezelési intézkedéseket teszünk az online gyűjtött információk védelme és biztonsága érdekében.

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetünk be, figyelembe véve a feldolgozással járó kockázatokat, valamint az érintett személyes adatok feldolgozásának jellegét, terjedelmét, összefüggéseit és céljait.

Megfelelő óvintézkedéseket teszünk személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében. Weboldalunk biztonságos SSL-tanúsítvánnyal rendelkezik, amely egy globális szabványos biztonsági technológia, amely titkosított kommunikációt tesz lehetővé a webböngésző és a webszerver között.

Sajnos az interneten keresztül történő információátvitel sohasem lehet teljesen biztonságos. Mindent megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, de nem tudjuk garantálni a weboldalunkra továbbított adatok biztonságát; minden továbbítás az Ön saját felelősségére történik.

Mindig be kell tartania a biztonsági szabályokat, beleértve a bejelentkezéséhez és jelszavához való illetéktelen hozzáférés megakadályozását. Így Ön kizárólagosan felelős a weboldalnak az Ön által használt eszközről, IP-címéről és azonosító adataiból történő használatáért, valamint azok bizalmas kezeléséért.

Személyes adataihoz fűződő jogai

 • Ön írásban kérhet tájékoztatást az Önről tárolt adatokról.
 • Jogában áll kérni, hogy személyes adatai feldolgozását megszűntessük vagy korlátozzuk.
 • Bármikor visszavonhatja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (amennyiben a feldolgozás a hozzájáruláson alapul).
 • Ha úgy véli, hogy nyilvántartásunk pontatlan, joga van kérni az Önre vonatkozó nyilvántartás frissítését. Ha szeretné frissíteni a nyilvántartását, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a progress@progress.hu e-mail címen.
 • Önnek joga van a törléshez („elfeledtetéshez”, azaz személyes adatainak az adatbázisunkból való törléséhez).

 

Adatvédelmi Szabályzat utolsó módosításának dátuma

2022.02.16