Hvordan kan artister og kunstnere hjelpe bedrifter?

"

Kreative mennesker tenker på en annen måte! Hvordan kan vi overføre kunnskapen deres til en forretningsfordel?

Verdifull kreativitet – Kreativitet på jobb MOOC er et introduksjonskurs om hvordan man kan tilnærme seg kreativitet på arbeidsplassen og hvordan man finner riktig metodikk for å skape verdier i form av mønsterbrytende læring. MOOC gir instruktøren en mulighet til å utvide og utvikle sin kompetanse og hjelp til å utvikle innovative læringsprogrammer.

Klar for ditt neste innlegg?