Partnere

PROGRESS CONSULT LTD.

VIKTIG FOR OSS

Progress er overbevist om at kreativitet er en av hoveddriverne for alle bedrifter, men at mange bedrifter ikke har innsett hvor mye systematisk kreativitet kan gi verdi til bedriften deres. Det er målet for oss å støtte og hjelpe bedrifter til å utforske dette, og å skape en sterkere kobling til kreative mennesker innen kunst og kultur.

KORT OM OSS

Vår visjon er å være en aktiv, pålitelig og innovativ leverandør av livslang læringsløsninger og kompetanseheving for både privat og offentlig sektor. Det strategiske fokuset til Progress er å bidra med lærings- og kapasitetsbyggende løsninger for å bygge kapasiteter i et arbeidsmarked med konstant behov for ny kompetanse og ferdigheter og tvinge folk til å få tilgang (digital eller analog) til relevante ferdigheter og kvalifikasjoner.

N

kompetanseutvikling

N

internasjonal prosjektledelse

N

politikkrådgivningstjenester

N

digital læring og vurdering

PRIOS KOMPETANSE AS

VIKTIG FOR OSS

Prios verdsetter innovasjon og kreativitet siden opplæringsinnhold og opplæringsmetoder stadig må forbedres som svar på digitalisering og utvikling av samfunnet generelt. For å lykkes med denne ambisjonen er fleksibilitet viktig for Prios for å kunne tilby skreddersydde løsninger til våre kunder innen kurs og opplæring, programvareutvikling og konsulentvirksomhet.

KORT OM OSS

Prios jobber for å tilby lokale og regionale SMB-er sammensatte tjenester som forretningsrådgivning, tilrettelegging av innovasjonsprosesser, prosjektledelse, opplæring og programvareutvikling. Prios som ressurssenter har som mål å implementere ideen om livslang læring, støtte og gjennomføre utviklingsprosjekter. Senteret er åpent for alle som ønsker å utvikle sine talenter, friske opp kunnskapen sin, forbedre virksomheten sin, trenger nye eller bedre digitale verktøy, eller har ideer som trenger støtte som skal oppfylles.

N

personlig perspektiv

N

arbeidsevne

N

høyverdistrategier

N

internasjonal eiendel

SLOVAKISK INNOVASJONS- OG ENERGIBYRÅ

VIKTIG FOR OSS

Som et innovasjonsbyrå anser SIEA nye ideer, tanker og prosesser som hovedessensen i å skape positive verdier som resulterer i en produktiv økonomi i Slovakia.

KORT OM OSS

Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA) er en bidragsyter organisasjon fra det slovakiske økonomidepartementet. SIEA fungerer som det nasjonale energibyrået og har meget god kjennskap til det slovakiske energimarkedet og dens deltakere, beslutningstakere, bedrifter, fagfolk, foreninger og alle som er involvert i området energi, samt energieffektivitet. SIEA fungerer også som et teknologibyrå, og implementerer og administrerer programmene og prosjektene som er finansiert av det slovakiske økonomidepartementet, for eksempel utvidelse av e-mobilitetsinfrastruktur, subsidier til e-biler, uformell utdanning av unge entreprenører og studenter og innovasjons/kreative kuponger.

N

utdanning

N

overvåking og evaluering

N

støtter energieffektivitet og innovasjon

N

delta i internasjonalt samarbeid