Prosjektet

En perfekt match

Det virker som en perfekt match: selskaper og bedrifter i et konstant søk etter kreative ideer og kreative måter å gjøre ting på i en matchmaking med dedikerte kunstnere som har en dyp forståelse av kreativitet og hvordan man kan gjøre den om til konkrete resultater og produkter (f.eks. malerier, bøker, skuespill osv.)! Veien til denne matchmakingen er imidlertid ikke så åpenbar som den først kan virke. Til å begynne med krever det at bedriftsledelse og ansatte er åpne for å ta imot kreativitetskunnskapen og metodene kunstneren introduserer, og også kunne omdanne denne kreativiteten til håndfaste tiltak, design og formater i bedriften. Det krever også kunstnere som er bevisste på bedrifters forhold og kultur, og hva som skal til for å innføre kreativitetsorienterte metoder.

Veien til KREATIVITET

Prosjektet Valuable Creativity ble akseptert av Erasmus-programmet i 2021, og det involverer tre partnere, en fra Slovakia (SIEA Slovakian Innovation), Ungarn (Progress Consult) og Norge (Prios Kompetanse). Prosjektet har tatt utfordringen med å introdusere metoder og opplæringsløp om hvordan kunstnere og voksenpedagoger kan introdusere kreativitetsmetoder og prosesser i bedrifter, har som mål å presentere metoder og løsninger for å fremme og utvikle kreativitet. Prosjektet introduserer en åpen utdanningsressurs (dvs. OER) sammen med 2 åpne kurs (dvs. MOOCs) som tar for seg kreativitetens natur, og hvordan det blir en systematisk måte å jobbe og lære på i den daglige bedriftsutviklingen. De fleste virksomheter ser ofte på å jobbe med kreativitet i form av separate arrangementer og personaltiltak i forbindelse med leder- og personalmøter. I de fleste tilfeller skjer dette utenfor bedriftsbygningen og ikke nødvendigvis knyttet til de faktiske og daglige problemene og utfordringene i bedriften Valuable Creativity, tvert imot, fokuserer på hvordan kreativitet kan forstås som en nødvendig del av det daglige arbeidsplassens læringssystem og organiseres så nært som mulig til produksjon, logistikk og salg.

Resultatene fra prosjektet er supplert med ulike arrangementer der bedrifter inviteres til å diskutere hvordan de kan bruke opplæringsformatet Valuable Creativity. Bedrifter og kunstnere er intervjuet om deres erfaring med å jobbe med kreativitet og kreative metoder som en del av deres læringssystem. Utdanningsressursene vil være tilgjengelig på engelsk og alle de tre språkene i partnerskapet, dvs. slovakisk, ungarsk og norsk også.

OM KREATIVITET (OER FOR ALLE)

OER gir kunnskapsgrunnlaget, dvs. en sammenstilling av den viktigste kunnskapen og generell informasjon om kreativitet og dens utvikling på arbeidsplassen.

Les mer

KREATIVITET PÅ JOBBET (MOOC FOR TRENERE OG ARTISTER)

Et introduksjonskurs om hvordan man kan tilnærme seg kreativitet på arbeidsplassen og hvordan man finner riktig metodikk for å skape verdier i form av kreativ læring. Utvide og utvikle kompetansen til lærere med et verktøy som gir voksne instruktører mulighet til å utvikle innovative læringsprogrammer.

Les mer

VALUABLE CREATIVITY I SELSKAPER (MOOC FOR administrerende direktører og ledere)

Introduser caser om hvordan bedrifter med suksess har brukt kreative metoder for å bringe frem nye løsninger av produkter, nye markeder og nye måter for arbeidsorganisering. Øke aksepten for kreative metoder i bedrifter og øke effekten av kreativitetsutvikling hos ansatte.

Les mer

MULTIPLIER-Eventsr (LOKAL MULTIPLIER-EVENT FOR ALLE)

Våren 2022 vil vi organisere en workshop i alle tre landene for å presentere resultatene av prosjektet og møte instruktører, kunstnere og ledere som er interessert i temaet.