KREATIVITA NA PRACOVISKU

KURZ PRE LEKTOROV A UMELCOV

KREATIVITA VO FIRMÁCH

KURZ PRE RIADITEĽOV A MANAŽÉROV

Kreativita je jednou z najžiadanejších zručností v súčasnosti a bude ňou aj v budúcnosti

Inovácie, vývoj a pokrok sú dôležité aj pre všetkých členov nášho konzorcia, a preto sme spustili náš spoločný projekt.

Projekt

Podľa správy Svetového ekonomického fóra (WEF) „Budúcnosť pracovných miest“ sa predpokladá, že do roku 2025 dôjde vo svete k úbytku 85 miliónov pracovných miest v tradičných odvetviach a v sektore služieb. Zároveň však predpovedá vytvorenie 133 miliónov pracovných miest v dôsledku digitálnej revolúcie. Nie je potrebné mať veľkú predstavivosť, aby sme pochopili, že po tomto kroku bude musieť nasledovať výrazné prehodnotenie existujúcich zručností a kompetencií. WEF analyzoval a pokúsil sa predpovedať potreby budúceho pracoviska. Medzi najvýznamnejšie zručnosti patria: „Analytické myslenie a inovácie, kreativita, originalita a iniciatíva, technologický dizajn a programovanie, kritické myslenie!“

Zo všetkých uvedených dôvodov, a keďže sme aj tak fanúšikmi tejto témy, sme sa na jar 2021 konečne hlbšie ponorili do našej obľúbenej témy a spustili sme náš spoločný projekt s názvom Hodnotná kreativita.

OER – O kreativite

Tento obsah poskytuje vedomostnú bázu, t. j. súhrn najdôležitejších poznatkov a všeobecných informácií o tom, čo je kreativita, prečo je kreativita čoraz dôležitejšia najmä pre firmy, ale aj v živote jednotlivcov, „čo je potrebné, aby sme boli kreatívni“. Poskytuje tiež ucelený prehľad možných spôsobov rozvoja kreativity a ukazuje niektoré nástroje a príklady súvisiace s predchádzajúcimi pohľadmi.

N

Čo je kreativita

N

Úloha kreativity

N

Rozvíjanie kreativity

N

Podpora podnikania vďaka kreativite

N

Spolupráca s umelcami

N

Vplyv kreativity

MOOCs

KREATIVITA NA PRACOVISKU (MOOC PRE LEKTOROV A UMELCOV)

Úvodný kurz o tom, ako pristupovať k tvorivosti na pracovisku a ako nájsť správnu metodiku na vytváranie hodnôt v podobe učenia mimo bežných postupov. Rozšírenie a rozvoj kompetencií pedagógov pomocou nástroja, ktorý poskytuje školiteľom dospelých možnosť vytvárať inovatívne vzdelávacie programy.

KREATIVITA VO FIRMÁCH (MOOC PRE RIADITEĽOV A MANAŽÉROV)

Predstavuje prípady, ako spoločnosti úspešne využívajú kreatívne metódy na predkladanie nových riešení produktov, nových trhov a nových spôsobov organizácie práce. Zvýšenie akceptácie kreatívnych metód v podnikoch a zvýšenie efektu rozvoja kreativity u zamestnancov.

Novinky a články

Partneri

Spoločne pracujeme na tom, aby boli podniky, organizácie a jednotlivci úspešnejší prostredníctvom kreativity a jej rozvoja.

Progress Consult Ltd.

Prios Kompetanse AS

Slovak Innovation and Energy Agency

Otázka, ktorá nás znepokojuje

Zaujíma nás, čo si o tom myslíte:

u

Čo Vás pri práci najviac inšpiruje?

14 + 1 =