Partneri

PROGRESS CONSULT LTD.

DÔLEŽITÉ PRE NÁS

Progress je presvedčený, že kreativita je jedným z hlavných hnacích motorov všetkých spoločností, ale mnohé spoločnosti si neuvedomujú, akú hodnotu môže systematická kreativita priniesť ich spoločnosti. Naším cieľom je podporovať a pomáhať spoločnostiam pri jej skúmaní a vytvárať silnejšie prepojenie s kreatívnymi ľuďmi v rámci umenia a kultúry.

TO HLAVNÉ O NÁS

Naším poslaním je byť aktívnym, spoľahlivým a inovatívnym poskytovateľom riešení celoživotného vzdelávania a rozvoja zručností pre súkromný aj verejný sektor. Strategickým zameraním spoločnosti Progress je prispievať k riešeniami v oblasti vzdelávania a budovania kapacít k budovaniu kapacít na trhu práce, ktorý neustále potrebuje nové kompetencie a zručnosti, a presadzovať, aby ľudia získali úspešný prístup (digitálny alebo analógový) k príslušným zručnostiam a kvalifikáciám.

N

rozvoj kompetencií

N

riadenie medzinárodných projektov

N

poradenstvo pre vládne organizácie

N

digitálne vzdelávanie a hodnotenie

PRIOS KOMPETANSE AS

PRE NÁS DÔLEŽITÉ

Prios values innovation and creativity since training content and training methods constantly need to be improved as response to the digitalization and development of society in general. To succeed in this ambition, flexibility is important for Prios in order to offer tailor-made solutions to our customers within courses and training, software development and consulting activities.

TO HLAVNÉ O NÁS

Spoločnosť Prios ponúka miestnym, regionálnym malým a stredným podnikom komplexné služby od podnikateľského poradenstva, uľahčovania inovačných procesov, riadenia projektov, školení až po vývoj softvéru. Prios ako centrum zdrojov sa zameriava na realizáciu myšlienky celoživotného vzdelávania, podporu a realizáciu rozvojových projektov. Centrum je otvorené pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoj talent, rozšíriť si vedomosti, zlepšiť svoje podnikanie, potrebujú nové alebo lepšie digitálne nástroje alebo majú nápady, ktoré potrebujú podporu na realizáciu.

 

N

osobný prístup

N

pracovné zručnosti

N

stratégie vysokej hodnoty

N

medzinárodné hodnoty

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

DÔLEŽITÉ PRE NÁS

SIEA ako inovačná agentúra považuje nové nápady, myšlienky a procesy za hlavnú podstatu tvorby pozitívnych hodnôt, ktorých výsledkom je produktívna ekonomika Slovenskej republiky.

TO HLAVNÉ O NÁS

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. SIEA pôsobí ako národná energetická agentúra a má veľmi dobré znalosti o slovenskom energetickom trhu a jeho účastníkoch, rozhodovacích orgánoch, firmách, odborníkoch, združeniach a všetkých, ktorí sa angažujú v oblasti energetiky, ako aj energetickej efektívnosti. SIEA pôsobí aj ako technologická agentúra, ktorá implementuje a administruje programy a projekty financované Ministerstvom hospodárstva SR, napr. rozširovanie infraštruktúry e-mobility, dotácie na elektronické autá, neformálne vzdelávanie mladých podnikateľov a študentov a inovačné/kreatívne vouchery.

N

vzdelávanie

N

monitorovanie a hodnotenie

N

supporting energy efficiency and innovation

N

účasť na medzinárodnej spolupráci