V Bratislave sme strávili dva náročné, ale fantastické dni. Na našom projektovom stretnutí koncom septembra sme...

preèítajte si viac