Skúsenosti a poznatky získané počas študijnej cesty sa premietnu do OER.

preèítajte si viac